SeFF Mini - Sound Workshop

Szczecin Film Festival 2022: 23.10.2022, Sunday, 12:00
Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie, Smolańska 3, 70-026 Szczecin (where is that?)
Blok tematyczny: SeFF Mini'22

W ramach warsztatów poeksperymentujemy z dźwiękiem w filmie. Będziemy uczyć się rozpoznawać dźwięki otoczenia, wyodrębniać je z przestrzeni dźwiękowej i tworzyć własne, modyfikując w ten sposób krajobraz dźwiękowy. Zgłębimy tajniki procesu nagrywania dźwięku. W rezultacie warsztatów uczestnicy będą mogli nagrać ścieżkę dźwiękową spotu reklamowego SeFF MINI. Warsztat w twórczy sposób rozwinie wyobraźnię uczestników, pozwalając kreatywnie wykorzystać mobilne aplikacje używane współcześnie przez dzieci i młodzież. Warsztaty przeznaczone dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej szczecińskiego MOPRu.

how to get there

23.10.2022