Submit a film

1. Do Zachodniopomorskich Short'ów dopuszczone zostaną filmy nieprzekraczające 30 minut, zgłoszone poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej festiwalu. Kopie wglądowe można również dostarczyć osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie DVD/BR, zewnętrznym dysku twardym, pen drive, lub w postaci linku do ściągnięcia na shorts@seff.pl. Festiwal akceptuje formaty: h264, h265, ProRes (z wyłączeniem 422 HQ), oraz DVD i BluRay Video. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, YouTube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze. Zgłoszenie filmu w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.

2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy.

3. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 25.08.2024 r.

4. Data produkcji nie może być wcześniejsza niż 01.01.2023 r.

5. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma filmów jest dowolna.

6. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów.

7. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie filmu (max. 90 słów); listę dialogową w języku angielskim i ewentualnie niemieckim (jeżeli istnieje); bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka).

8. Niespełnienie warunków w ust. 1- 7 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu

9. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.

10. Filmy będą prezentowane w ramach pokazu finałowego w Szczecinie w ramach Szczecin Film Festival'24, a wybrane produkcje podczas pokazów specjalnych SEFF on the Road w polskich i niemieckich miastach.

11. Po prezentacji wszystkich tytułów odbędzie się głosowanie powołanego przez organizatora jury, które wyłoni zwycięzcę.

12. Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatną emisję filmu w ramach pokazu konkursowego Zachodniopomorskich Shortów oraz programu Szczecin Film Festival'24.

13. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie fragmentów filmu do działań promocyjnych przeprowadzanych przez organizatora w ramach konkursu Zachodniopomorskie Shorty.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 3 min.) zakwalifikowanych filmów do działań promocyjno-informacyjnych festiwalu SeFF '24 (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).

15. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe, itp.).

16. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed, w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.

17. Zgłaszający powierza Organizatorowi prawo do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczy to informacji o osobach zawartych w formularzu zgłoszeniowym, zwłaszcza filmowców. Przetwarzane informacje dotyczą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Organizator jest upoważniony do udostępnienia danych innym podmiotom w ramach własnych zobowiązań.

18. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

 

Menu

Registration form

Please fill in details. All fields with "*" are required.


GENERAL INFORMATION:

In accordance with the Terms and Conditions of Szczecin Film Festival's of West Pomerania Shorts’24, the Program Committee reserves the right to also present the submitted works in the Accompanying Program.


*
*
*
*
*
*

TECHNICAL INFORMATION:

The possibility to screen other formats than those listed above must be agreed upon individually with the organiser.

DETAILED INFORAMTION:

*
*
*
*
*

Producer *

*
*
*
*

Co-producer(s)

Entrant (copyright holder) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*