West Pomerania Shorts - Part 1

Szczecin Film Festival 2022: 22.10.2022, Saturday, 13:00
Akademia Sztuki, pl. Orła Białego 2 (where is that?)
Blok tematyczny: West Pomerania Cinema

Films

Associated artists

how to get there

22.10.2022