The Polish Competition

Review of best, most popular and current documentary films from Poland.

List of qualified films:

Szpila, dir. Ewa Golis, Poland 2014
Echoes Course, dir. Maja Wolińska/Joan Leabdre, Poland 2014
Matter of state, dir. Teresa Otulak, Poland/Germany 2014
Polska za 20 lat, dir. Adrian Łapczyński, Poland 2013
Enrichment, dir. Marcin Strauchold, Poland 2014
Zasada piąta, dir. Alicja Stasiak, Poland 2013
Pan Ciasteczko, dir. Krzystof Kuźnicki, Poland 2014
O której wrócisz?, dir. Alex Casianov, Poland 2014
Cegła, dir. Htoo Tay Zar;Min Thu Aung, Htuu Lou Rae, Yan Naking Kho, Zin No No Zaw, Poland 2013
Czarna Bandera, dir. Artur Rozen, Poland 2014
Za drzwiami, dir. Sara Bustamante- Drozdek, Poland 2014
Kiedy będę ptakiem, dir. Monika Pawluczuk, Poland 2013
Prezydenckie gołębie, dir. Roman Chełmowski, Poland 2013

The Competition: