Krystyna Julia Brodowska

Krystyna Julia Brodowska to twórczyni prac wideo, fotografii i współorganizatorka akcji o charakterze społecznym. Absolwentka fotografii i studentka filmu na Akademii Sztuki w Szczecinie. Współorganizatorka wydarzeń charytatywnych takich jak „Prezentuj się lokalnie”, kiermasz dla Rożawy w Szczecinie. Stypendystka PISF. Nauczycielka fotografii w technikum.

Przeszłe wydarzenia

Filmy