Na co mam stać pod rynną

Długość: 2022 | 14' | POL

Film przedstawia szkołę z perspektywy młodej nauczycielki w pierwszym roku jej pracy. Pozostając pełną zapału, autorka udziela głosu uczennicom. Wspólnie kreują i próbują przearanżować przestrzeń szkoły na przestrzeń wymykającą się utartym strukturom i sztywnym kategoriom realizacji „podstawy programowej”. Obrazowi towarzyszy opowieść, intymny zapis doświadczeń młodych kobiet.Autorzy:

Projekcje