Nowe Kino Wyszehradzkie

Po raz kolejny organizator festiwalu – Stowarzyszenie OFFicyna – podkreśla swoje zainteresowanie kultura i sztuką krajów wyszehradzkich zapraszając na Szczecin European Film Festival artystów i specjalistów z dziedziny filmu z Czech, Węgier i Słowacji. Reprezentanci krajów wyszehradzkich obecni będą na gali otwarcia, a także kolejnych wydarzeniach festiwalowych, w tym spotkaniu „V4 na SEFF”.
W trakcie festiwalu odbędzie się także specjalna prezentacja kina wyszehradzkiego „Czwarty wymiar Europy”, na której zobaczymy najnowsze filmy dokumentalne Czech, Węgier i Słowacji.
Partnerami tegorocznego projektu są nasi wieloletni przyjaciele, jak Aulea Fundation z Węgier (Aulea Foundation for Performing Arts), wspierające nas już w latach ubiegłych Forum Kina Wschodnioeuropejskiego East Silver z Czech (Institute of Documentary Film IDF), a także słowackie Stowarzyszenie Klubów Filmowych (Association of Slovak Film Clubs ASFK) i słowacki magazyn filmowy KINEČKO (NGO EEE).

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

 

Kuratorzy:

 

Pal Czirjak (Aluea Foundation)

Niezależny badacz, dziennikarz i fotograf. Od 2005 r. był redaktorem, a w latach 2009-2013 redaktorem naczelnym „Metropolis” (węgierskiego kwartalnika na temat teorii i historii filmu). Ukończył teorię i historię filmu, otrzymując tytuł magistra estetyki na Uniwersytecie ELTE w Budapeszcie, gdzie obecnie kontynuuje edukację na studiach doktoranckich (Film, media, kulturoznawstwo). W latach 2007-2009 pracował naukowo w archiwum Studio Béla Balázs. Pracuje jako wykładowca wizytujący na Uniwersytecie w Segedynie (2008–) i na Uniwersytecie Technologicznym BME w Budapeszcie (2012–). Od 2004 r. jego artykuły, eseje, recenzje książek i tłumaczenia ukazują się w zbiorach książkowych i czasopismach.

Jego badania obejmują zagadnienia i metody analizy filmowej, węgierskie filmy dokumentalne, węgierski film epoki socjalizmu, jak również film i architekturę.

 

Eva Križková & Eva Pa (KINECKO)

Eva Križková ukończyła teorię filmu na Wyższej Szkole Sztuk Scenicznych (VŠMU) w Bratysławie, obecnie jest na pierwszym roku studiów doktorskich na Słowackiej Akademii Nauk (SAV), gdzie realizuje projekt nt. estetycznych aspektów dystrybucji filmów autorskich. Współzałożycielka magazynu Kinečko (2010 r.), gdzie obecnie jest redaktor naczelną. Jest też współzałożycielką firmy FILMTOPIA , która kształtuje się na laboratorium dystrybucji, poszukując nowych metod dystrybucji, szczególnie filmów niezależnych.

Eva Pa ukończyła prawo na Uniwersytecie Komeńskiego (UK) w Bratysławie oraz reżyserię i produkcję w Szkole Filmowej w Zlinie. Współzałożycielka magazynu Kinečko (2010 r.), gdzie pracuje jako producent wykonawcza i redaktor. Jest też współzałożycielką firmy FILMTOPIA , która kształtuje się na laboratorium dystrybucji, poszukując nowych metod dystrybucji, szczególnie filmów niezależnych. Od 2012 r., jest dyrektorką Fest Anča, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Animowanych. 

 

Miriam Ryndová

Miriam Ryndová (ur. 1979). Ukończyła studia z estetyki i filologię słowacką w Bratysławie i Pradze, jak również studia filmowe Artes Liberales Film Studies w 2002 r. 

W latach 1999-2005 pracowała jako redaktorka oraz dziennikarka w dziedzinie literatury i filmu dla magazynu Vlna, organizowała projekty filmowe dla Soros Centre of Contemporary Arts w Bratysławie, pracowała też jako dziennikarka i tłumaczka sztuk teatralnych dla Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego Nitra w Słowacji. W latach 2005-2006 pracowała dla „Designblok - days of Design” w Pradze jako kierownik produkcji,  przygotowywała słowacką sekcję teledysków i filmów animowanych jako kuratorka dla Datatransfer – festiwalu nowych stylów wizualnych w Pradze. Pracowała też dla FAMU – Wydziału Filmu Dokumentalnego w Pradze. Od 2005 r. pracuje dla Institute of Documentary Film. Mówi po angielsku i po niemiecku.

 

 

 

 

V4 na SEFF

Czwarty Wymiar Europy: