IPN na SEFF

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu  prowadzi działalność edukacyjną, naukową i badawczą w zakresie najnowszej historii Polski.
Działalność edukacyjna ma na celu wspieranie kształcenia historycznego Polaków oraz upowszechnianie tej wiedzy w różnych formach, m.in. poprzez lekcje, wystawy, warsztaty, historyczne rajdy i gry miejskie, pokazy filmowe czy spotkania otwarte.

Działalność naukowa polega na podejmowaniu projektów badawczych, inicjowaniu sesji, konferencji i seminariów, a także na wspieraniu poszczególnych inicjatyw i środowisk, zwłaszcza kombatanckich.
Wszystkie zagadnienia podejmowane przez dział edukacyjny i badawczy są udostępniane w sieci Internet oraz w procesie wydawniczym, w celu jak najszerszego propagowania wiedzy o najnowszej historii Polski.

 

Klaus Dörries

Klaus Dörries urodził się w Düsseldorfie, studiował na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie. Pracuje jako niezależny wydawca oraz reżyser, a także docent na Wyższej Szkole DEKRA w Berlinie na wydziale montażu i postprodukcji oraz historii filmu. Jest także autorem tekstów dla Redakcji Kulturalnej Rias-TV.

Wie verfilmt man einen Präsidenten? / Jak sfilmować prezydenta?

 

 

 

 

 

Wspólne Granice: