Wspólne Granice

Transgraniczny festiwal ma bardzo silne ukierunkowanie na kwestie tożsamościowe i geopolityczne, tak żywe w samym Szczecinie i regionie Pomorza Zachodniego i Przedniego. Blok festiwalowy Wspólne Granice każdorazowo eksploruje różnorodne zagadnienia i definicje „granicy”. Tegoroczny zestaw filmów dotyczy kwestii przekraczania granic państwowych i podziałów politycznych. Porusza również kwestie wpływu owych granic na wizerunek poszczególnych osób, częstokroć silnie ingerując w ich życie prywatne. 
 
 
                    

Przeszłe wydarzenia


Filmy poprzednich edycji