Granice kina

Granice Kina to innowacyjne spojrzenie na współczesną sztukę filmową, wieloaspektowe badanie granic gatunkowych i tematycznych. Sekcja powstała w czasie szeregu rozmów i spotkań z Tomaszem Raczkiem, który od 2013 roku jest kuratorem, gościem specjalnym oraz współpracownikiem festiwalu.


Przeszłe wydarzenia


Filmy poprzednich edycji