Tomasz Ostach

Student dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Szczecińskim (specjalność: publicystyka i krytyka kulturalna). Aktor szczecińskiego Teatru „Nie Ma”. Pomysłodawca i organizator Festiwalu Teatralnego „Pod Motyką”.