Sophie Lorenz

Sophie Lorenz ma 26 lat, studiuje pracę socjalną na Wyższej Szkole Zawodowej w Neubrandenburgu. Przed rozpoczęciem studiów odbyła szkolenie pielęgniarskie w Husum, pochodzi jednak z Meklemburgii-Pomorza Przedniego.