Paul Heintz

Urodzony w 1989 w Saint-Avold we Francji. Ukończył Wydział Sztuk Pięknych na Beaux-Arts de Nancy, Arts Décoratifs de Paris i Le Fresnoy, studio national des arts contemporains. W jego pracach odnajdziemy przedmiot, dźwięk, video, instalacje i filmy. Pole działania Paula Heintza to zestaw dziwnych przypadków, gdzie rzeczywistość jest przesycona fikcją, a normatywność społeczna również w pełni daje się odczuć. Jest w wyobraźni i fikcji pewna integralna toksyczność, kiedy połączy się ich poparcie dla norm społecznych – jak dzieje się to na przykład w przypadku narracji. Z tego miejsca Paul Heintz wkracza w logikę fikcji, popycha ją dalej i otwiera na zbawienny nurt.

Przeszłe wydarzenia

Filmy