Michał Kawecki

Rozwijał swoją edukację w dziedzinie sztuk plastycznych i reżyserii na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz w Szkole Wajdy. W swoich filmach porusza tematy związane z codziennym życiem człowieka.

Przeszłe wydarzenia

Filmy