Mateusz Pietrak

Absolwent kursu dokumentalnego DOK PRO w Wajda School, kończy pracę dyplomową z filozofii na Uniwersytecie Warszawskim. Związany zawodowo przez kilka lat z Kinem Iluzjon oraz z Filmoteką Narodową- Instytutem Audiowizualnym.

Przeszłe wydarzenia

Filmy