Zachodniopomorskie Shorty 2015

Piąta edycja Konkursu Zachodniopomorskie Shorty prezentującego najciekawsze formy filmowe zrealizowane przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Zapraszamy do zgłaszania autorskich filmów w dowolnej konwencji, nieprzekraczających 35 minut na tegoroczne półfinały konkursu Zachodniopomorskich Shortów. Finał odbędzie się jesienią, podczas Szczecin European Film Festival (18 – 26.10.2015 r.).

Jeżeli jesteś filmowcem tworzącym na terenie Pomorza Zachodniego i chciałbyś skonfrontować swój dorobek z szerszą publicznością – zapraszamy do udziału!

 

Trzeci "półfinał"!

Na filmy czekamy do 08 września 2015 roku. A trzeci "półfinał" już 13 września o godzinie 19.00 w kinowym pubie Český Film w Szczecinie. Zapraszamy!

Filmy oraz karty zgłoszeniowe prosimy przesyłać na adres: Stowarzyszenie OFFicyna, Szczeciński Inkubator Kultury, al. Wojska Polskiego 90, 70 - 482 Szczecin. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, YouTube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze i przesłać dane do logowania na adres festival@seff.pl.

 

Wraz ze zgłaszanym filmem prosimy o dostarczenie następujących informacji (wypełniając kartę zgłoszenia):

 1. Tytuł filmu i rok produkcji

 2. Długość filmu

 3. Format filmu

 4. Imię i nazwisko autora, względnie imiona i nazwiska autorów

 5. Adres do korespondencji

 6. Adres e-mail, telefon

 

Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.

 

REGULAMIN
 
 1. Do Zachodniopomorskich Short'ów dopuszczone zostaną filmy nieprzekraczające 35 minut, dostarczone osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie DVD, zewnętrznym dysku twardym lub pendrive'ie w formatach: DVD-Video, MP4, AVI, MPEG. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, Youtube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze. Zgłoszenie filmu w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.
 2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 filmy na jeden pokaz eliminacyjny.
 3. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma filmów jest dowolna.
 4. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów.
 5. Publiczność uczestnicząca w pokazie eliminacyjnym otrzyma kartę do głosowania z listą prezentowanych tytułów. Po prezentacji wszystkich tytułów odbędzie się głosowanie, które wyłoni tytuły, które przejdą do finału.
 6. Niespełnienie warunków w ust. 1- 4 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.
 7. Filmy będą prezentowane w ramach półfinałów w różnych miejscach Szczecina.
 8. Zgłaszający wyraża zgodę na wykorzystanie fragmentów filmu do działań promocyjnych przeprowadzanych przez organizatora w ramach konkursu Zachodniopomorskie Shorty oraz Szczecin European Film Festival.  
 9. Zgłaszający wyraża zgodę na emisję filmu w ramach pokazów konkursowych Zachodniopomorskich Shortów oraz Szczecin European Film Festival.
 10. Zgłaszający powierza Organizatorowi, w rozumieniu art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. Z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), prawo do przetwarzania danych osobowych.
 11. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 

Pokazy półfinałowe dofinansowane ze środków Gminy Miasto Szczecin:

Patroni medialni pokazów półfinałowych:

 

 

 

Organizatorzy: