Klasyka Polskiego Dokumentu – Andrzej Munk

Kierunek Nowa Huta / Destination Nowa Huta 1951

Pamiętniki chłopów / Peasant Diaries 1952

Kolejarskie słowo / A Railwayman's Word 1953

Gwiazdy muszą płonąć / Stars Must Be Alight 1954

Niedzielny poranek / One Sunday Morning 1955

Błękitny krzyż / The Men of the Blue Cross 1955

Spacerek staromiejski / A Walk in the Old City of Warsaw1958

Polska Kronika Filmowa (numer jubileuszowy nr.52) / Polish Film Chronicle (anniversary edition nr.52) 1959

 


Osobę i dzieło Andrzeja Munka (1921-1961) otacza legenda, której źródeł szukać należy w jego przedwczesnej, tragicznej śmierci, ale nade wszystko w przekonaniu, że to, co w sensie twórczym pozostawił i to, czego nie zdążył już dokonać, zawiera jakąś tajemnicę. Przekonanie to wynika z doświadczeń, które płyną ze spotkań z tymi filmami, które podpisał, i z przeczucia, iż jego nagłe odejście przerwało ważny nurt dziejów polskiego kina – nurt osobny, nie mający swych tożsamych duchowo współbratymców i kontynuatorów. Powroty do czterech fabularnych filmów Andrzeja Munka (Człowiek na torze, 1957, Eroika, 1958, Zezowate szczęście, 1959, Pasażerka, premiera 1963 – film zamknięty przez Witolda Lesiewicza) potwierdzają ich intelektualną otwartość. Czas – nieubłagany rewident wartości – nie zniweczył i nie zatarł rangi i miejsca tych filmów w dorobku kultury polskiej. W swych głównych dziełach Munk okazał się artystą, którego dialog z odbiorcą nie stracił nic ze swej aktualności myślowej, społecznej i moralnej. Oryginalny i uwikłany w tradycję, współczesny dla swego pokolenia i uniwersalny w przemyśleniach natury historiozoficznej i etycznej jest Andrzej Munk twórcą, którego dzieła są ważne, gdyż ukryty w nich dyskurs o takich wartościach, jak wolność jednostki, odpowiedzialność i godność, nigdy nie traci swej aktualności.

Ekstraklasa: