SEFF Mini : Filmowe Lekcje Historii

Filmowe lekcje historii to spotkanie dla młodzieży połączone z projekcją filmu o tematyce historycznej i społecznej z zakresu polskiej kinematografii. W twórczy sposób odwołują się do rocznic, jubileuszy i wydarzeń historycznych. To wydarzenie z udziałem historyków, dziennikarzy i animatorów kultury, łączące w sobie elementy prelekcji, wykładu i debaty oksfordzkiej, inscenizacji czy happeningu. W trakcie spotkania pogłębimy umiejętności myślenia krytycznego, formułowania sądów i argumentacji. 


Czwartek, 17 czerwca 


8.50-10.30 / FILMOWE LEKCJE HISTORII / wydarzenie zamknięte / młodzież 15+ / LO1 w Szczecinie  

Filmy: "Propaganda PRL w Polskiej Kronice Filmowej"