SeFF Mini - Sound Workshop

23.10.2022, Sunday, 12:00
Dział Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie, Smolańska 3, 70-026 Szczecin (Gdzie to jest?)
Blok tematyczny: SeFF Mini'22

Mapka dojazdu:

23.10.2022