TELEFON ART'21

 


TELEFON ART to międzynarodowy konkursu krótkich impresji filmowych nakręconych telefonem komórkowym, iPhonem, tabletem, smartfonem lub innym nieprofesjonalnym sprzętem operatorskim. W 2021 roku konkurs TELEFON ART zorientowany jest szczególnie wokół produkcji reportażowych, których tematyka i technika wykonania jest dowolna. Jedynym ograniczeniem jest czas trwania, który nie może przekroczyć 10 minut. Swoje filmowe propozycje może nadesłać każdy, bez względu na wiek i miejsce zamieszkania. Spośród nadesłanych filmów, zespół selekcjonerów wybierze te, które zaprezentowane zostaną podczas Szczecin Film Festival'21.

Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń do konkursu upływa 27.06.2021 r. W celu zgłoszenia filmu należy nadesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy oraz kopię wglądową. Szczegóły odnośnie naboru znajdują się w Regulaminie konkursu TELEFON ART'21.

Zgłoszenie filmu do konkursu równoznaczne z akceptacją Regulaminu TELEFON ART'21 oraz informacji zawartych w formularzu zgłoszeniowym.Produkcje filmowe można zgłaszać poprzez formularz dostępny poniżej oraz portale:
 

FilmFreeway
 
 
Festhome

 

Organizator
Stowarzyszenie OFFicyna

Dyrektorzy festiwalu
Bartosz Wójcik, Dyrektor programowy
Dana Jesswein, Dyrektor zarządzający
 
 
 

Menu

Formularz zgłoszeniowy

Proszę o wypełnienie formularza. Pola zaznaczone "*" są obowiązkowe.


INFORMACJE OGÓLNE:

Zgodnie z Regulaminem TELEFON ART'21 Szczecin Film Festival Komisja Programowa zastrzega sobie prawo do możliwości prezentacji zgłoszonych produkcji również w Programie Towarzyszącym.


*
*
*
*
*
*

INFORMACJE TECHNICZNE:

Możliwość projekcji innych formatów niż podane powyżej musi być ustalone indywidualnie z organizatorem.

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

*
*
*
*
*

Producent *

*
*
*
*

Koproducent/-ci

Zgłaszający (właściciel praw) *

*
*
*
*
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
Wybierz plik:
*

Regulamin Telefon ART'21

REGULAMIN SEFF’21 KONKURS TELEFON ART
 
1. Do Konkursu Telefon ART dopuszczone zostaną krótkie filmy reportażowe nieprzekraczające 10 minut, powstałe spontanicznie za pomocą telefonu komórkowego lub innego „podręcznego” sprzętu rejestrującego obraz i dźwięk. Filmy należy zgłaszać poprzez platformy internetowe FilmFreeway, Festhome lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na oficjalnej stronie festiwalu udostępniając kopię podglądową (np. online screener, link do filmu na Vimeo, Youtube, itp.). Kopie wglądowe mogą być dostarczone również osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie, zewnętrznym dysku twardym lub pendrive'ie, lub w postaci  linku do ściągnięcia na telefonart@seff.pl. Festiwal akceptuje formaty: MP4, MKV, MOV oraz płyty DVD i BR Video. Zgłoszenie  produkcji w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.
 
2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy.
 
3. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 27.06.2021 r.
 
4. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma filmów jest dowolna.
 
5. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów.
 
6. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie filmu (max. 90 słów); listę dialogową w języku angielskim (jeżeli istnieje); bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka).
 
7. Niespełnienie warunków w ust. 1-6 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.
 
8. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.
 
9. Filmy będą prezentowane w ramach pokazu finałowego w Szczecinie oraz online za pośrednictwem vimeo na żądanie w ramach Szczecin Film Festival '21, a wybrane produkcje podczas pokazów specjalnych SEFF w Trasie w Polskich i Niemieckich miastach.
 
10. Wybór zwycięzcy następuje poprzez głosowanie publiczności i Jury.
 
11. Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatną emisję filmu w ramach pokazu konkursowego Telefon ART oraz programu Szczecin European Film Festival '21.
 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 3 min) zakwalifikowanych filmów do działań promocyjno-informacyjnych Festiwalu (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe itp.).
 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.
 
15. Zgłaszający powierza Organizatorowi prawo do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczy to informacji o osobach zawartych w formularzu zgłoszeniowym, zwłaszcza filmowców. Przetwarzane informacje dotyczą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Organizator jest upoważniony do udostępnienia danych innym podmiotom w ramach własnych zobowiązań.  
 
16. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 
Kontakt: telefonart@seff.pl