Panchromatic | Barwoczuły

Długość: 2022 | 10' | POL

Czy istnieje jeden, realny świat? Czy wszystko co widzimy, słyszmy, gdzie się znajdujemy, jest prawdziwe? Zjawisko odbicia jest sprawą niewyjaśnioną. Pytania te przenoszą̨ bohatera do wielu różnych światów powstałych z jego doświadczeń́ lub w jego wyobrażeniach. Lustra zachowują̨ wspomnienia, ale my sami przemijamy. Bohater podróżuje po swoim własnym świecie doświadczeń́, jego myśli nie mają wieku, a on sam jest każdym z nas. Czy w ogóle istnieje inna, możliwa rzeczywistość́?

Autorzy:

Projekcje