Spirits and Rocks: an Azorean Myth / Espiritos e Rochas: um Mito Açoriano

Długość: 14

Na wulkanicznej wyspie mieszkańcy tkwią w niekończącym się kole: groźba nadchodzących erupcji i trzęsień ziemi oraz ciężar przeszłych traum unosi się nad nimi. Niektórzy czerpią z mitów i wierzeń religijnych, aby zinterpretować swoją niepewną sytuację, podczas gdy inni wykazują odporność, odbudowując swoje wioski ze skał wulkanicznych.

Autorzy:

Projekcje