Zuzanna Fluder

Zuzanna Fluder urodziła się w listopadzie 2000. Pochodzi z małej miejscowości w okolicy Szczecina. Jednym z jej pierwszych zainteresowań była muzyka. Ukończyła szkołę muzyczną I stopnia na kierunku instrumentalnym, obecnie kontynuuje naukę poza szkołą. Z czasem zaczęła interesować się rysunkiem, następnie animacją i filmem, szczególnie montażem. Obecnie jest studentką drugiego roku filmu na Akademii Sztuki w Szczecinie.

Przeszłe wydarzenia

Filmy