Tomasz Janczar

Absolwent Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Łódzkiej Szkole Filmowej. Ukończył Akcelerator dla młodych przedsiębiorców sektora audiowizualnego w Krajowej Izbie Producentów Audiowizualnych. Wyprodukował serię fabularyzowanych dokumentów historycznych „Powstanie Wielkopolskie”.

Przeszłe wydarzenia

Filmy