Małgorzata Goliszewska

Reżyserka filmów dokumentalnych. W 2012 ukończyła kurs DOK Pro w Szkole Wajdy oraz warsztaty POLSKA.DOC. Pracowała na Wydziale Filmu Eksperymentalnego na AS w Szczecinie. W swojej pracy wykorzystuje różne media: film dokumentalny i sztukę współczesną, łącząc te dziedziny. Autorka kilku filmów krótkometrażowych. Dwa z nich „Taki typ ptactwa” i „Ubierz mnie” były pokazywane na międzynarodowych festiwalach filmowych. 

Przeszłe wydarzenia

Filmy