Regulamin Zachodniopomorskie Shorty'21

REGULAMIN SEFF’21 KONKURS ZACHODNIOPOMORSKIE SHORTY
 
1. Do Zachodniopomorskich Short'ów dopuszczone zostaną filmy nieprzekraczające 30 minut, zgłoszone poprzez formularz dostępny na oficjalnej stronie internetowej festiwalu. Kopie wglądowe można również dostarczyć osobiście lub pocztą do biura Stowarzyszenia OFFicyna (al. Wojska Polskiego 90, kod 70-482 Szczecin) na płycie, zewnętrznym dysku twardym, pen drive, lub w postaci linku do ściągnięcia na shorty@seff.pl. Festiwal akceptuje formaty: MP4, MKV, MOV, oraz DVD i BluRay Video. Można też przesłać link do filmu, np. Vimeo, YouTube itp. lub umieścić plik z filmem na stronie internetowej, serwerze. Zgłoszenie filmu w innym formacie niż wymienione należy skonsultować z organizatorem.
 
2. Jeden uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 2 filmy.
 
3. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń upływa 27.06.2021 r.
 
4. Zgłaszane utwory nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem i obyczajowością. Poza tym tematyka i forma filmów jest dowolna.
 
5. Zgłaszający musi posiadać prawa autorskie do zgłoszonych utworów.
 
6. Dodatkowo należy przesłać: krótkie streszczenie filmu (max. 90 słów); listę dialogową w języku angielskim (jeżeli istnieje); bio i filmografię reżysera (prosimy o podawanie tytułów oryginalnych); kadry z filmu (min. 3 sztuki); zdjęcie reżysera (min. 1 sztuka).
 
7. Niespełnienie warunków w ust. 1-6 będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia do Konkursu.
 
8. Organizator poinformuje o wynikach selekcji tylko tych, których filmy zostały zakwalifikowane do programu Festiwalu.
 
9. Filmy będą prezentowane w ramach pokazu finałowego w Szczecinie oraz online za pośrednictwem vimeo na żądanie w ramach Szczecin Film Festival '21, a wybrane produkcje podczas pokazów specjalnych SEFF w Trasie w Polskich i Niemieckich miastach.
 
10. Wybór zwycięzcy następuje poprzez głosowanie publiczności i Jury.
 
11. Zgłaszający wyraża zgodę na bezpłatną emisję filmu w ramach pokazu konkursowego Zachodniopomorskie Shorty oraz programu Szczecin European Film Festival '21.
 
12. Organizator zastrzega sobie prawo do użycia wybranych fragmentów (do 3 min) zakwalifikowanych filmów do działań promocyjno-informacyjnych Festiwalu (np. trailer festiwalowy, audycje telewizyjne, etc.).
 
13. Organizator zastrzega sobie prawo do umieszczenia przekazanych informacji o filmie i jego twórcach na stronie Festiwalu, w mediach społecznościowych (np. Facebook) oraz we wszystkich publikacjach promocyjnych (np. katalog, zeszyt programowy, informacje prasowe itp.).
 
14. Organizator zastrzega sobie prawo do korzystania z przekazanych materiałów w ramach działań promocyjnych związanych z Festiwalem zarówno przed w trakcie, jak i po zakończeniu tegorocznej edycji.
 
15. Zgłaszający powierza Organizatorowi prawo do przetwarzania danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dotyczy to informacji o osobach zawartych w formularzu zgłoszeniowym, zwłaszcza filmowców. Przetwarzane informacje dotyczą: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej. Organizator jest upoważniony do udostępnienia danych innym podmiotom w ramach własnych zobowiązań.  
 
16. Zgłoszenie filmu do Konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 
17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 
Kontakt: shorts@seff.pl