SEFF MINI - Czerwiec

SEFF MINI - "Gotowi do lotu?"

SEFF MINI - warsztaty animacji poklatkowej

SEFF MINI - bajokterapia

SEFF MINI - filmoterapia

- SEFF - warsztaty filmowe

 

Projekt SEFF MINI'19 dofinansowano ze środków Gminy Miasto Szczecin; Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury; Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

The SEFF MINI'19 project was co-financed by the City of Szczecin Municipality; Minister of Culture and National Heritage from the Culture Promotion Fund; Marshal Office of the West Pomeranian Voivodeship.

Udostępnij: